รถเช่านำเที่ยวไต้หวัน

ประเภทรถเก๋งรุ่น Toyota Wish 4 ที่นั่ง

ภายในตัวเมือง ไทเป

6 ชม. วันละ 3,500 NT
8 ชม. วันละ 4,000 NT
10 ชม. วันละ 4,500 NT

ภายในตัวเมือง อี้หลาน

8 ชม. วันละ 4,500 NT
10 ชม. วันละ 5,000 NT

ภายในตัวเมือง ไถจง

8 ชม. วันละ 4,500 NT
10 ชม. วันละ 5,000 NT

ภายในตัวเมือง ไถจง-อาหลีซัน-ไถจง  

11 ชม. วันละ 6,500 NT

ภายในตัวเมือง ไถจง- ฟาร์มแกะชิงจิ้ง –ซันมูนเลค – ไถจง 

10 ชม. วันละ 5,500 NT

ภายในตัวเมือง เกาสง

10 ชม. วันละ 5,000 NT

ภายในตัวเมือง เกาสง – เขิ่นติง –เกาสง และ เกาสง –เขินติง

8 ชม. วันละ 6,000 NT
10 ชม. วันละ 7,000 NT

อัตราค่าบริการรวม: 
- คนขับรถ
- ที่พักคนขับ
- อาหารคนขับ
- ค่าทางด่วน
- ค่าที่จอดรถ
- ค่าน้ำมันรถ

ประเภทรถตู้ 5-8 ที่นั่ง

ภายในตัวเมือง ไทเป

6 ชม. วันละ 5,000 NT
8 ชม. วันละ 5,500 NT
10 ชม. วันละ 6,000 NT

ภายในตัวเมือง อี้หลาน

8 ชม. วันละ 5,500 NT
10 ชม. วันละ 6,000 NT

ภายในตัวเมือง ไถจง

8 ชม. วันละ 5,500 NT
10 ชม. วันละ 6,000 NT

ภายในตัวเมือง ไถจง-อาหลีซัน-ไถจง

11 ชม. วันละ 7,500 NT

ภายในตัวเมือง ไถจง- ฟาร์มแกะชิงจิ้ง –ซันมูนเลค – ไถจง 

10 ชม. วันละ 6,500 NT

ภายในตัวเมือง เกาสง

10 ชม. วันละ 6,000 NT

ภายในตัวเมือง เกาสง – เขิ่นติง –เกาสง และ เกาสง –เขินติง

8 ชม. วันละ 6,500 NT
10 ชม. วันละ 7,500 NT

อัตราค่าบริการรวม: 
- คนขับรถ
- ที่พักคนขับ
- อาหารคนขับ
- ค่าทางด่วน
- ค่าที่จอดรถ
- ค่าน้ำมันรถ

 

 

Visitors: 87,704