ทัวร์การแพทย์/สุขภาพ

ปัจจุบัน ไอดิลลิค ทัวร์ ได้มีการขยายช่องทางการให้บริการไปยังประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้ ทีมงานยังได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมองเห็นโอกาสของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น ที่ไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางมาท่องเที่ยว เท่านั้น ทีมงานการตลาด ไอดิลลิค ทัวร์ จึงได้เล็งเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเฉพาะที่ต้องการมาใช้บริการด้านอื่นๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฯลฯ ดังนั้น ไอดิลลิค ทัวร์ จึงได้ริเริ่มโดยประสานงานกับทางคลินิกต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน เพื่อตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความต้องการเข้ารับการรักษาโดยเฉพาะ โดย ไอดิลลิค ทัวร์ เป็นเพียงผู้ประสานงานในการจัดหาที่พัก ตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่ง สนามบิน โรงแรม และคลินิก ตลอดจน นัดหมายทีมแพทย์ ให้เท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษา โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่อย่างใด

คลินิกที่ทาง ไอดิลลิค ทัวร์ จัดหาให้กับทางลูกค้าเป็นคลินิกที่มีชื่อเสียงและมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และมีเคสมากกว่า 1,000 เคส โดย ไอดิลลิค ทัวร์ จัดหาเพื่อตอบสนองลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด อยากควบคุมรายจ่ายโดยที่คำนึงถึงคุณภาพที่ดีด้วย โดยผู้เชี่ยวชาญนี้เคยทำงานในคลินิกที่มีชื่อเสียงมาก่อน และออกมาเปิดเป็นธุรกิจของตนเอง และเป็นผู้ให้คำปรึกษาและทำการแก้ไขปัญหาผมบาง ผมร่วง ศีรษะล้าน โดยใช้เทคนิคการทอผมเพื่อให้ได้ผมหนา ผมเสริม ที่ได้คุณภาพมาตรฐานซึ่งสวมใส่ง่าย ดูแลง่าน แลดูเป็นธรรมชาติ รวมถึงยังมีบริการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผมบางแบบอื่นๆ เช่น การเชื่อมผม การต่อผม

สุดท้ายแล้ว ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของแต่ละท่าน ว่าจะเลือกใช้วิธีการใดในการรักษาปัญหาผมบาง ผมร่วงของท่าน โดยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและกำลังทรัพย์ของแต่ละท่านเป็นสำคัญ

ทางเลือกในการรักษาปัญหาผมบาง หรือ ศีรษะล้านในบ้านเราก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน โดยหากจะจำแนกโดยใช้หลักเกณฑ์ในด้านของความซับซ้อน, ยากง่ายในการรักษา เราอาจจะเสนอวิธีที่ดีที่สุด นั่นก็คือ การทอผม

ทอผม (Hairpieces) คือการเพิ่มจำนวนเส้นผมตรงบริเวณที่ผมบางหรือศีรษะล้าน มีลักษณะคล้ายกับการสวมใส่วิกผม แต่จะใช้การยึดโครงสร้างผมทอเข้ากับผมเดิมที่มีอยู่บนศีรษะ โดยจะยึดติดโครงสร้างเส้นผมลงบนศีรษะโดยตรง ซึ่งจะใช้วัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติคล้ายกาวที่สามารถใช้กับหนังศีรษะได้ ซึ่งจะทำให้โครงสร้างผมทอยึดติดบนศีรษะโดยไม่รู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมบนศีรษะ ไม่รู้สึกตึงและระคายเคืองหนังศีรษะและเส้นผมนั้นทำมาจากวัสดุธรรมชาติคือผมคนจริง

ทอผม มีชื่อเรียกในภาษาทางด้านแก้ไขปัญหาผมบางอีกอย่างว่า การเพิ่มผมหนา หรือ ใส่ผมเสริม

การทอผมหรือการใส่ผมเสริมแตกต่างจากการใส่วิกผมตรงที่ก่อนอื่นผู้เชี่ยวชาญจะต้องทำการวิเคราะห์สภาพปัญหาเส้นผมและให้คำปรึกษาในส่วนของการออกแบบลักษณะโครงสร้างของผมทอที่จะทำการขึ้นเข้ากับผมที่มีอยู่เดิม ซึ่งการทอผมนั้นผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีความชำนาญและมองออกว่า จะต้องใช้เทคนิคใดในการทอผมเพื่อที่จะเหมาะกับผู้เข้ารับการแก้ไขผมบางเนื่องจากการทอผมนั้นสามารถกระทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพของผมของคนนั้นๆ ไป เนื่องจากลักษณะผมบางหรือศีรษะล้านของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน เช่น ผมบางเฉพาะกลางศีรษะ, ผมบางด้านหน้าลึกเข้าไปเป็นง่าม, ผมบาง จากบริเวณตรงกลางกระหม่อมหรือจอมขวัญ, ผมบางจากด้านข้าง หรือผมบางทั้งศีรษะ เป็นต้น

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง:

1. ค่าที่พัก

2. ค่าตั๋วเครื่องบิน

3. ค่ารถ-รับส่ง สนามบิน-ที่พัก-คลินิก (ภายในกรุงเทพ)

4. ค่าประสานงาน เช่น ค่าโทรนัดหมายแพทย์ และอื่นๆ

5. ค่ารักษาจากคลินิก

*Tip* ขั้นตอนในการรักษา

1. ลูกค้าจะต้องส่งรูปหนังศีรษะที่มีปัญหามายังบริษัท เพื่อให้คลินิกดูขนาดและตรวจสภาพหนังศีรษะ

2. คลินิกจะทำโมเดลบริเวณที่มีปัญหา และส่งไปผลิตยังโรงงานนต่างประเทศ เพื่อให้ได้เส้นผมแท้ 100% ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด
(หากลูกค้าต้องการใช้งานด่วน ทางคลินิกสามารถ Rush Order ได้ภายใน 7 วัน หรือ 15 วัน)

3. เข้ารับการติดโครงสร้างและทอผมเสร็จภายใน 3-4 ชั่วโมง


เกร็ดความรู้

> ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาเหตุผมบางในอดีต 
> ทอผม ข้อดีของการเพิ่มผมหนาด้วยการทอผม  
> ทอผม คืออะไรช่วยแก้ปัญหาผมบางอย่างไร  
> ทอผม มีความแตกต่างจากวิกผมอย่างไร
> ทอผม วิธีและขั้นตอนการทำเพื่อแก้ปัญหาผมบาง
> ทอผม เรื่องที่ควรรู้และการดูแลรักษาผมเสริม
> ทอผม แก้ปัญหาผมร่วงมากจากการรักษาโรคมะเร็ง
> ทอผมเพื่อแก้ผมบางกับเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจใช้บริการ

Visitors: 78,277