ทัวร์ลาว เที่ยวลาวเหนือสุดคุ้ม เวียงจันทน์ เขื่อนน้ำงึม วังเวียง เชียงขวาง ทุ่งไหหิน หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน เที่ยวครบ ราคาสุดคุ้ม

 วันที่1
 
สนามบินอุดรธานี - เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง -ประตูชัย – หอพระแก้ว – วัดศรีเมือง – พิพิธภัณฑ์ท่านไกสอน พมวิหาน – พุทธอุทยานสวนพระ   ตลาดนัดริมโขง
07.30น.   รถรับคณะทุกท่านที่สนามบินอุดรธานี แล้วนำท่านมุ่งหน้าสู่ด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว
09.00น.   ออกเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่ยื่นเอกสาร จากนั้นออกเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว หลังการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
    รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
   
10.00น.   จากนั้นนำท่าน นมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สวยงามที่สุดในลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้าง กับฝรั่งเศส นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูกอันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯ โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ร. 1) เมื่อปี ค.ศ. 1778 จากนั้นนำท่านเข้า นมัสการเจ้าแม่หลักเมือง ที่วัดศรีเมืองซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและลาว
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฝอแซบ (มื้อที่ 2) พาไปดูวิธีการทำ ข้าวจี่ปาเต ขนมปังฝรั่งเศส นำมาผ่าซีก เสร็จแล้วนำไปใส่เครื่องเคียงต่าง ๆ เช่น แตงกวา ไข่เจียวตัดเป็นเส้น ๆ หมูยอ หมูหย็อง (คนลาวเรียกหมูฝอย) และปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศ ข้าวจี่ของลาวจะต่างจากข้าวจี่ทางภาคเหนือและอีสานของไทย ซึ่งเป็นขนมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลอง
บ่าย   นำท่านเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ท่านไกสอน พมวิหาน อนุสรณ์สถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียงจันทน์ โดยสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1995 เพื่อเฉลิมฉลองอายุ 75 ปี ภายในจัดแสดงชีวประวัติของท่านไกสอนตั้งแต่วัยเด็กและวีรกรรมอันน่ายกย่อง ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ บริเวณด้านหน้าจะเป็นรูปปั้นตั้งเด่นเป็นสง่าจนมองเห็นได้แต่ไกล จากนั้น ชม พุทธอุทยานสวนพระ หรือวัดเชียงควน เป็นสวนวัฒนธรรมเชียงควนที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวและได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเวียงจันทน์นั่นเองพุทธอุทยานหรือสวนพระถูกสร้างขึ้นโดยปู่บุญเหลือสุรีรัตน์ หรือ "ปู่เหลือ" เมื่อครั้งที่หลวงปู่ยังอยู่ประเทศลาวซึ่งในภายหลังได้ย้ายกลับมายังฝั่งไทยและมาสร้างศาลาแก้วกู่หรือวัดแขกที่จังหวัดนครพนมโดยภายในพุทธอุทยานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อซีเมนต์ตามความเชื่อทางศาสนาพุทธและฮินดูประดับประดาอย่างเป็นระเบียบทั่วทั้งสวนนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นของเหล่ามนุษย์, พระเจ้า, สัตว์, ปีศาจ, พระศิวะ, พระนารายณ์และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก
เย็น   เข้าที่พัก อิสระพักผ่อนทำธุระส่วนตัวที่โรงแรมตามอัธยาศัย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำแบบขันโตกบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมการแสดง แสง สี เสียง ศิลปะฟ้อนรำอันอ่อนช้อยสวยงาม ณ ร้านอาหารพาโตก ลาวเดิม (มื้อที่ 3) หลังอิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดนัดริมโขง เวียงจันทน์ ซึ่งมีสินค้าของฝาก-ของที่ระลึกนานาชนิด ให้เลือกซื้อกันในราคาไม่แพง จากนั้นเดินทางกลับที่พักหรือท่องราตรีในนครเวียงจันทน์
    นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมละอองดาว ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
 วันที่2
  เวียงจันทน์ – เขื่อนน้ำงึม – วังเวียง – ออแกนิกฟาร์ม – ล่องเรือแม่น้ำซอง – ถนนคนเดิน
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
   
08.00น.   นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนน้ำงึม เขื่อนที่กักเก็บน้ำได้มากที่สุดและเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศลาว ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตกระแสไฟฟ้าส่งมาขายให้แก่ภาคอีสานของไทย พาทุกท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนน้ำงึม ชม ดอนท้าวและดอนนาง และเกาะน้อยใหญ่มากมายภายในเขื่อนน้ำงึม แวะชม หมู่บ้านชาวประมง ชมการทำประมงแบบพื้นเมืองของชาวลาว ริมเขื่อนน้ำ
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เรือแพน้ำงึม (มื้อที่ 5)
บ่าย   เดินทางสู่ เมืองวังเวียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตามเส้นทางหมายเลข 13 ใต้ วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว นำท่าน เข้าชม ออแกนิกฟาร์ม ที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม และยังเป็นสถานที่ผลิตไวน์ผลไม้ และ ชาเขียวใบหม่อนอีกด้วย ชมสวนเกษตรผสมของฟาร์ม ผลไม้พื้นเมือง การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ
16.00น.   เดินทางถึงตัวเมืองวังเวียง นำท่าน ล่องเรือ ชื่นชมความงดงามของกุ้ยหลินเมืองลาว ดูวิถีชีวิตของชาววังเวียงตามริมแม่น้ำซอง เป็นแหล่งรวมกิจกรรมต่างๆ เช่น ขี่ห่วงยาง พายเรือคายัค โดดเชือกสลิง ปีนหน้าผา อื่นๆ เป็นต้น
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังจากนั้น เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตเมืองวังเวียงยามราตรี ซึ่งท่านจะทึ่งกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติกสุดๆ
    นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมภูอ่างคำ 2 ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่3
  ถ้ำจัง – สะพานสีส้ม – เชียงขวาง – ทุ่งไหหิน – วัดเพีย  – ตลาดใหม่
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) 
   
08.00น.   นำท่านชม ถ้ำจัง และรับฟังตำนาน ฆ้อนตะบองเพชร เห็ดล้านปี ฤๅษีนั่งตั่ง สืบตานานนางผมหอม อาบน้ำแร่ เป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่ไหลออกมาจากใต้ถ้ำจัง ทั้งใสสะอาด เย็นสดชื่น เชื่อกันว่าใครได้อาบน้าจากบ่อนน้ำแร่แห่งนี้ ผิวพรรณจะสวยงาม ก่อนถึงถ้ำจังจะมี สะพานสีส้ม เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุด ซึ่งถ้าใครมาแล้วก็จะอดถ่ายรูปไม่ได้ที่สะพานสีส้มแห่งนี้
10.00น.   หลังอาหารเดินทางสู่ ทุ่งไหหิน ชมสิ่งมหัศจรรย์ทางโบราณคดีของลาว ซึ่งปัจจุบันนี้ยังเป็นปริศนาว่า “สร้างขึ้นเพื่ออะไร?” และ “ใครเป็นผู้สร้าง” ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 250 ใบ และใบใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง 2 เมตร วางกระจัดกระจายบนเนินเขาเตี้ยๆ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่
    กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่าไหกลุ่มอื่นๆ โดยใบใหญ่ที่สุดมีน้ำหนัก ถึง 6 ตัน ชาวลาวเชื่อกันว่าเป็นของขุนเจืองกษัตริย์ นักรบที่สร้างไหเหล่านี้ไว้เพื่อใส่เหล้าไว้ฉลองชัยชนะหลังเสร็จสงคราม
    กลุ่มที่ 2 หนึ่งเดียวที่มีฝาปิด นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมถ้ำ ซึ่งทหารลาวเคยใช้เก็บอาวุธสงคราม สมัยสงครามอินโดจีน
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)
บ่าย   จากนั้นนำท่านชม วัดเพีย คำว่า “เพีย” แปลว่าใหญ่ ซึ่งในภาษาไทยเรา หมายถึงวัดใหญ่ นมัสการพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน อยู่กลางแจ้ง ซึ่งเหลือเพียงซากปรักหักพังหลังถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักสมัยสงครามอินโดจีนพระธาตุฝุ่น ศิลปะแบบล้านนาซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบรรจุเถ้าอังคารของพระพุทธเจ้า และบรรจุสิ่งของมีค่ามากมาย แต่ภายหลังสงคราม สงบลง มีคนเข้ามาลักลอบขุดค้นเอาสิ่งของมีค่าไปหมด จนทำให้เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ สามารถเดินทะลุกันได้ สถานทูตฝรั่งเศส เป็นสถานที่บัญชาการเจ้าผู้ครองอาณานิคมฝรั่งเศส แม้จะเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ยังคงความเป็นโคโลเนียลสไตล์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมศูนย์หัตกรรมนาวัง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้โลงเลง (ไม้เนื้อหอมคุณภาพดี มีเฉพาะในเขตเชียงขวางและซำเหนือ) ตลาดใหม่ ตลาดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโพนสะหวัน จำหน่ายสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนและเวียดนาม
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9)
    นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมอะนัวแลค เคนห์ เลา ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่4   เชียงขวาง – เมืองภูคูน -หลวงพระบาง - วัดวิชุนราช – วัดใหม่สุวรรณภูมิมาราม – ตลาดมืดหลวงพระบาง
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
   
08.00น.   นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ หลวงพระบาง ซึ่งปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ยกให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ระหว่างการเดินทางจะเห็นวิถีชีวิตของลาวที่แตกต่างกันคือลาวเทิง ลาวที่อยู่บนที่สูง การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่และธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านหมู่บ้านที่อยู่ในที่ราบและลาวที่อาศัย บนเขาสูง กับอากาศเย็นสบาย แวะชมสินค้าที่ชาวเขาปลูกเช่น ฟักแม้ว ผลไม้เมืองหนาว โดยเฉพาะบริเวณภูคูนจะมีหมอกสวยงาม เส้นทางตลอดการเดินทางถึงหลวงพระบางไม่ลำบาก ชมความเป็นอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อผ่อนคลายและทำธุระส่วนตัว ดังนั้นสบายใจได้ นอกจากนั้นช่วงการเดินทางเข้าหลวงพระบางยังได้เห็นป่าไม้และทิวทัศน์ที่สวยงามประกอบกับเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่างๆสวยงาม ลาววันนี้ยังสามารถรักษาธรรมชาติไว้ได้อย่างดี สวยงามสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง (มื้อที่ 11)
15.00น.   นำท่าน สักการะพระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ชมเจดีย์รูปร่างแปลกตาเหมือนแตงโมคว่ำ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของหลวงพระบาง สร้างขึ้นในปี 1515 และมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1898 และได้อัญเชิญให้เป็นที่ประทับของพระบาง จนมาถึงระยะที่พวกโจรธงดำทหารข้าศึก ภายใต้การบังคับบัญชาของฮ่อ (จีน) ได้เข้ามาบุกโจมตีรุกรานปล้นสะดมในปี 1800 เอกลักษณ์ของวัดนี้จะสังเกตเห็นประตูไม้ที่มีการแกะสลักลวดลายสวยงามและประตูหน้าต่างที่เป็นไม้และเป็นสถาปัตยกรรมของค่อมซึ่งเอาแบบอย่างมาจากวัดภูจำปาสักภาคใต้ของลาว ภายในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่และหินศิลาจารึกรูปแบบต่างๆสาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดพระธาตุหมากโม เพราะว่าพระมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชได้มีกระแสรับสั่งให้สร้างพระธาตุขึ้นซึ่งเป็นธาตุที่แตกต่างจากธาตุอื่นๆ เพราะมีรูปทรงกลมตัดครึ่ง ที่ดูแล้วเหมือนกับหมากโม จึงได้เล่าขานว่า พระธาตุหมากโม จากนั้น นำท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมิมาราม เป็นวัดที่โดดเด่นและสง่างามอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบางที่ยังคงไว้ให้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบและดีงามทั้งด้านวัฒนธรรม ศิลปะและสถาปัตยกรรมลาว วัดนี้มีหลังคาเป็น 5 ชั้น ทำด้วยไม้ มีเสาและบานประตูที่แกะสลักลวดลายอย่างสวยงาม จุดเด่นของวัดก็คงจะเป็นเสาที่ถูกแกะสลักตามตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพุทธศาสนาและการกลับชาติมาเกิดของพระพุทธเจ้า
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารปากห้วยมีไช (มื้อที่ 12) จากนั้น เดินชม ตลาดมืดหลวงพระบาง จะขายของพื้นเมืองจากชนเผ่าต่างๆ คงจะเป็นที่ถูกใจนัก shop ทั้งหลาย สำหรับซื้อเป็นของที่ระลึก และของฝากทางบ้านคล้ายถนนคนเดินที่เชียงใหม่ สินค้าแนะนำ เสื้อลาว ลายต่าง ๆ เช่น สะบายดีหลวงพระบาง ขอบใจเด้อ ฯลฯ กระเป๋าผ้า โคมไฟ ผ้าปูเตียง กางเกงเลย์ เท่ๆ สีหวานๆ ฯลฯ
    นำท่านเข้าที่พัก Jade Hotel ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่5   น้ำตกตาดกวางซี – วัดเชียงทอง  -  ถ้ำติ่ง - บ้านช่างไห – พระราชวังหลวง – วัดพระธาตุพูสี
   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13) พาท่านชิมกาแฟที่ ร้านกาแฟประชานิยม “ร้านกาแฟคู่แท้หลวงพระบาง” ซึ่งเป็นกาแฟโบราณที่ทำขึ้นเองของเมืองหลวงพระบาง เสิร์ฟพร้อมปาท่องโก๋ ใครมาชิมก็ได้ติดอกติดใจกันไปเลย
09.00น.   ชม น้ำตกตาดกวางซี เป็นน้ำตกที่งาม หรูหรา ตระการตาแห่งหนึ่ง ภายในน้ำตกสิ่งที่น่าสนใจจะมีหมีดำ และนกชนิดต่างๆ น้ำตกตาดกวางซีไหลมาจากภูหินปูน สายน้ำล้นไหลตกลงเป็นชั้นลงสู่อ่างน้ำอัญมณีสีเขียวมรกตขนาดใหญ่ก่อนจะไหลไปสู่อ่างเล็กอ่างน้อยต่างๆ น้ำตกแห่งนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อน ผ่อนคลายอารมณ์และรับประทานอาหารปิคนิคกับเพื่อนหรือครอบครัว ท่านสามารถลงเล่นน้ำให้ชื่นกายสบายใจได้ เพราะมีน้ำลงให้เล่นกันตลอดทั้งปี เดินทางสู่ตัวเมือง นำท่านเยี่ยมชม  วัดเชียงทอง เป็นวัดแห่งเมืองทองคำ ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนวัดวาอารามที่สำคัญในลาว วัดนี้สร้างขึ้นปี 1560 ซึ่งเป็นสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ขึ้นครองราชย์ระหว่างปี 1948-1571 วัดนี้มีการตกแต่งวาดประดับประดาอย่างมีเอกลักษณ์ ทำให้วัดมีความสง่างามและรุ่งเรือง เหลืองอร่าม เป็นสีทองคำสวยงาม เป็นที่ประทับใจของผู้คน เมื่อมาแล้วต้องการที่จะเก็บภาพถ่ายรูปทุกที่ทุกมุม ทุกด้านและทุกเวลา โดยเฉพาะฝาด้านนอกของพระอุโบสถที่มีรูปต้นโพธิ์ ต้นไม้แห่งชีวิต ประดับด้วยสีทองคำเรืองแสงให้สีสันสวยงาม ในบริเวณวัดยังประกอบด้วยเครื่องราชรถของกษัตริย์
บ่าย   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ(แบบบุฟเฟ่ต์) (มื้อที่ 14) เรือล่องไปถึงบ้านปากอู่ นำท่านชม ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำบนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ซึ่งสมเด็จพระเทพเองเคยได้เสด็จมาที่นี่ จากนั้นนั่งเรือล่องน้ำโขงสู่  บ้านช่างไห นำท่าขึ้นฝั่งที่บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ซึ่งมีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้า และทอผ้าพื้นเมือง ลวดลายสางาม ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอิสระตามอัธยาศัย
15.30น.   นำทุกท่านสักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวลาวและ เข้าชม พระราชวังหลวง นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทม ห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม
16.30น.   นำท่านขึ้นชม วัดพระธาตุพูสี เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางและมีประธาตุสูง 20 เมตร ตั้งอยู่ยอดภูเขา เป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ของเมือง ได้มุม 360 องศา ที่เห็นความสวยงามทุกมุมของหลวงพระบาง และยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วยคุ้มค่ากับการที่จะต้องเดินขึ้นบันไดถึง 328 ขั้น
18.00น.   แวะร้านกาแฟเก๋ๆ Joma ร้านกาแฟลาวสไตล์ฝรั่งเศสที่พร้อมสรรพไปด้วยเมนูหลากหลาย ทั้งเบเกอรี่โฮมเมด อาหารเช้า เครื่องดื่มร้อนเย็น และกาแฟสดรสละมุนพระเอกของร้าน เป็นอีกที่ที่ต้องไปชิมให้ได้เมื่อมาถึงหลวงพระบาง
19.00น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารมีชัยผล (มื้อที่ 15) ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามแบบชาวหลวงพระบาง เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการผูกมิตรไมตรี ระหว่างเจ้าบ้านกับแขกกับผู้มาเยือน ขับกล่อมด้วยดนตรีพื้นเมือง พร้อมระบำรำฟ้อนจากแม่ยิงลาว สร้างความประทับใจให้กับคณะทัวร์เป็นอย่างมาก หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
    หมายเหตุ..หากใครต้องการเที่ยวเธคลาว เมืองซวา เป็นเธควัฒนธรรมไม่มีอันตราย ไม่สูบบุหรี่ ไปได้ทุกวัย จังหวะท่าเต้น จะคล้ายลีลาศบ้านเรา ท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ คือ บัดสะลบ ลองหัดเต้นดูนะคะ น่ารักดีค่ะ เปิด 21.30 ปิด 24.00 น.
    นำท่านเข้าที่พัก Jade Hotel ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่6   ตักบาตรข้าวเหนียว – พูเพียงฟ้า – เวียงจันทน์ – สนามบินอุดรธานี
     
06.00น.   ตื่นแต่เช้าสัมผัสอากาศดีๆ ของหลวงพระบาง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ตามแบบของชาวเมืองหลวงพระบาง แด่พระสงฆ์จำนวนเป็น 3 ร้อยกว่ารูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง ท่านจะเห็นเหล่าแม่ค้ามาขายของทำบุญกันแต่เช้า อาทิ เช่น กล้วย ข้าวต้มมัด บิสกิต ข้าวเหนียว ส้ม เป็นต้น
07.00น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16) เก็บสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพูเพียงฟ้า (มื้อที่ 17) ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหมอกและอากาศที่หนาวเย็น
18.00น.   เดินทางถึงเวียงจันทน์ นำท่านมุ่งหน้าสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เจ้าหน้าที่ทำเรื่องผ่านพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
19.00น.   รถส่งคณะที่สนามบินอุดรธานี สิ้นสุดทริปการเดินทาง...
อัตราค่าบริการ (กรุ๊ปเหมา 9 ท่านขึ้นไป)
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : เลือกเดินทางอิสระ
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน/บาท
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 17,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000
อัตรานี้รวม
1. รถตู้ปรับอากาศลาว Toyota Hiace 15 ที่นั่ง
2. ค่าทำเอกสารข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองเวียงจันทน์
3. ห้องพักในโรงแรม 5 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
4. รถรับส่งตลอดรายการนำเที่ยว
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ รวมล่องเรือวังเวียงและล่องเรือถ้ำปากอู่ (ที่หลวงพระบาง)
6. อาหาร 17 มื้อ ผ้าเย็นและน้ำดื่มบริการ
7. ตักบาตรข้าวเหนียวและชิมกาแฟประชานิยม
8. ค่ามัคคุเทศก์สาวลาวนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000, 000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
10. ค่าเอกสารท่องเที่ยวในลาว (นักท่องเที่ยวจะเข้าลาวต้องได้ทำเอกสารท่องเที่ยวลาวที่องค์การท่องเที่ยวลาว)
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - อุดรธานี + ค่าภาษีน้ำมันสายการบิน
3. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
4. ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสปอร์ตเยอรมัน พาสปอร์ตลาว
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
6. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
7. ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ตลอดรายการเดินทาง
8. Vat 7%

แพคเกจทัวร์ลาว เที่ยวลาวเหนือสุดคุ้ม เวียงจันทน์ เขื่อนน้ำงึม วังเวียง เชียงขวาง ทุ่งไหหิน หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน เที่ยวครบ ราคาสุดคุ้ม

คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม

Tag : กูรูเที่ยวลาวสไตล์อีโคทัวร์ ทัวร์ลาว ราคา เวียงจันทน์ เขื่อนน้ำงึม วังเวียง เชียงขวาง ทุ่งไหหิน หลวงพระบาง

Visitors: 85,434