ทัวร์ลาว สัมผัส..เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน พบกับกิจกรรมสุดมันส์ พายคายัค ล่องห่วงยาง ผจญภัยในถ้ำแห่งขุนเขากุ้ยหลินเมืองลาว พร้อมกับราคาสุดคุ้ม

วันที่1 สนามบินอุดรธานี – เวียงจันทน์ – ประตูชัย – พระธาตุหลวง – วัดสีเมือง – วังเวียง – ถนนคนเดิน
07.00น. รถรับคณะทุกท่านที่สนามบินอุดรธานี รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) แล้วนำท่านมุ่งหน้าสู่ด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว หลังการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์
 
10.00น. นำท่านเที่ยวชม ประตูชัย เอกลักษณ์ ของประเทศลาว เป็นจุดชมวิวซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ ลักษณะคล้ายประตูชัยของฝรั่งเศส หากเข้าไปใกล้ๆ จะเห็นภาพแกะสลักลวดลายภายในประตูที่สวยงามมาก ใครมาเยือนที่นี่ อดที่จะถ่ายรูปไม่ได้ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถเดินขึ้นชมบนยอดของประตูชัย ที่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเวียงจันทน์ที่สวยงามอีกด้วย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามรูปแบบสถาปัตยกรรมตามรูปแบบลาว เป็นพระธาตุสีทองคำ และสูงใหญ่สง่างาม มีตำนานว่า พระธาตุหลวงถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1566 ยุคราชการในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาขึ้นครองราชย์ แต่พระธาตุนี้ก็ได้ถูกทำลายลงในปี ค.ศ. 1828 - 1829 ในช่วงสงครามที่เมืองเวียงจันทน์ ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1930 การก่อสร้างในครั้งนั้นอยู่ภายใต้การนำของฝรั่งเศส หลายปีต่อมาพระธาตุต้องถูกฟ้าผ่าลงมา ทำให้ยอดพระธาตุหักหล่นมา จึงทำให้บูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง จนกระทั่งคงอยู่ถึงทุกวันนี้ พระธาตุหลวงนี้มีตำนานเล่าขานว่า ภายในถูกบรรจุด้วยอัฒฐิของพระพุทธเจ้า หลังจากนั้น นมัสการเจ้าแม่หลักเมือง ที่วัดสีเมืองซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและลาว
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฝอแซบ (มื้อที่ 1) พาไปดูวิธีการทำ ข้าวจี่ปาเต ขนมปังฝรั่งเศส นำมาผ่าซีก เสร็จแล้วนำไปใส่เครื่องเคียงต่างๆ เช่น แตงกวา ไข่เจียวตัดเป็นเส้น ๆ หมูยอ หมูหย็อง (คนลาวเรียกหมูฝอย) และปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศ ข้าวจี่ของลาวจะต่างจากข้าวจี่ทางภาคเหนือและอีสานของไทย ซึ่งเป็นขนมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลอง
14.00น. เดินทางสู่ เมืองวังเวียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตามเส้นทางหมายเลข 13 ใต้ วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
17.00น. เดินทางถึงวังเวียง รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารนางบด (มื้อที่ 2) หลังจากนั้นให้ท่านเดินเล่นแถว ถนนคนเดิน สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของวังเวียง กลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00น. เข้าเช็คอินที่ โรงแรมภูอ่างคำ 2 หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
  นำท่านเข้าที่พัก  โรงแรมภูอ่างคำ 2 ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
 วันที่2
ผาตั้ง – กิจกรรมสุดมันส์ ล่องห่วงยาง (Tubing) พายเรือคายัค ผจญภัยในถ้ำ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 
 
09.00น. รถรับที่พัก มุ่งหน้าสู่บริเวณ ผาตั้ง เป็นภูเขาหินปูนตั้งเด่นกลางทุ่งนา สูงประมาณ 800 เมตร ลักษณะคล้ายกระโดงปลาฉลาม มีหน้าผาตัดเรียบ 1 ด้าน ไกด์นำทางจะสาธิตการพายคายักให้ถูกวิธี พร้อมทั้งสอนการช่วยเหลือตนเองในขณะที่เรือพลิกคว่ำ การวอร์มอัพก่อนลงเรือ และบอกจุดแวะพักต่างๆ จากนั้นก็เริ่มลงเรือล่องสายน้ำซอง ระยะทาง 20 กม. ล่องต่อไปจนถึงบริเวณ ถ้ำช้าง ที่มาของชื่อมาจากถ้ำช้างที่อยู่บริเวณท่าเรือ ถ้ำช้างหรือถ้ำซาง ภายในเป็นที่ตั้งของพระธาตุที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2511 และหินธรรมชาติที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายช้างตั้งเด่นอยู่ด้านขวาของถ้ำเป็น ที่มาของชื่อถ้ำและหมู่บ้าน ทุกปีในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ บริเวณถ้ำช้างจะเป็นที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ร้านค้าและวงดนตรีจะมาตั้งร้านค้าขาย ร้องรำกันอย่างสนุกสนาน หลังจากนั้นก็มุ่งหน้าต่อไปยัง ถ้ำน้ำ ซึ่งต้องเดินเท้าผ่านหมู่บ้านและทุ่งข้าวทุ่งนา ระยะทางประมาณเกือบ 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถ้ำที่ต้องใช้ห่วงยางและเกาะเชือกล่องเข้าไปโดยมีไกด์ส่องไฟนำทาง ภายในเป็นอุโมงค์สูงเหมือนถ้ำอื่นๆจึงปลอดโปร่ง หายใจสะดวก ความงดงามคล้ายอัญมณีเมื่อกระทบแสงไฟของหินย้อย รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) หลังจากอิ่มท้องกันเต็มที่แล้ว ก็ถึงเวลาพายเรือกลับวังเวียง ช่วงนี้สายน้ำยังคงมีแก่งและน้ำไหลแรงในบางช่วงไปจนถึงตัวเมืองวังเวียงสาย น้ำก็จะเรียบสงบคุณจะได้ชมธรรมชาติสองฟากฝั่งของแม่น้ำซองที่สวยงามเป็นการ ปิดท้าย
  อุปกรณ์ที่ต้องนำติดตัว: กล้องถ่ายรูป, ครีมกันแดด, รองเท้าแตะ, กางเกงขาสั้น, เสื้อ T-Shirt
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารไชชะนะ (มื้อที่ 5) หลังจากนั้นให้ท่านเดินเล่นแถว ถนนคนเดิน สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของวังเวียง เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
  นำท่านเข้าที่พัก  โรงแรมภูอ่างคำ 2 ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่3
ถ้ำจัง – เวียงจันทน์ – หอพระแก้ว – วัดสีสะเกด – ร้านเครื่องเงิน – ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี – สนามบินอุดรธานี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
 
09.00น. นำท่านขึ้น ถ้ำจัง ชมหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ระหว่างการเดินทางไปถ้ำจังจะเห็นสิ่งแปลกประหลาด เช่น ต้นมะพร้าวสองยอดและก่อนถึงถ้ำจังจะมี สะพานสีส้ม เป็น จุดถ่ายรูปที่สวยที่สุด ซึ่งถ้าใครมาแล้วก็จะอดถ่ายรูปไม่ได้ที่สะพานสีส้มแห่งนี้ ถ้ำจังต้องเดินทางขึ้นถ้ำด้วยบันได 147 ขั้น ถ้ำแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับเก่าของเจ้าแม่กวนอิมและมีรูพญานาคทะลุ จากถ้ำลงมาแม่น้ำซองจากนั้นออกเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
14.00น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูกอันเชิญมาไว้ที่ กรุงธนฯ โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ร. 1) เมื่อปี ค.ศ. 1778 และเข้าชม วัดสีสะเกด เป็นวัดหลวง ที่มีภาพเขียนลายผนัง (ที่เลือนหายไปบางส่วนแล้ว) และภายในทั้งส่วนกำแพง และในโบสถ์ (สิม) มีพระพุทธรูปใหญ่ เล็กเต็มไปหมด และเชื่อว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปอยู่มากที่สุด แวะช้อปปิ้ง ร้านเครื่องเงินแท้ของประเทศลาว สินค้าน่าซื้อ เสื้อลาว ผ้าสะไบ ราคาไม่แพง และเครื่องเงินแท้ 99.99%
16.00น. เดินทางถึงเวียงจันทน์ พาคณะแวะร้าน เวียง แหนมเนือง เวียงจันทน์ หรือคนลาวเรียก แหนมเนืองบึงขยอง ซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน
17.00น. เดินทางถึงด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สุรา บุหรี่ น้ำหอม ช็อคโกแลตและสินค้าแบรนด์เนมแท้ ที่ ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเรื่องผ่านพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
19.00น. รถส่งคณะที่สนามบินอุดรธานี สิ้นสุดทริปการเดินทาง...
อัตราค่าบริการ (กรุ๊ปเหมา 9 ท่านขึ้นไป)

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : เลือกเดินทางอิสระ

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน/บาท
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 8,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000
อัตรานี้รวม
1. รถตู้ปรับอากาศลาว Toyota Hiace 15 ที่นั่ง
2. ค่าทำเอกสารข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองเวียงจันทน์
3. ห้องพักในโรงแรม 2 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
4. รถรับส่งตลอดรายการนำเที่ยว
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆในประเทศลาว/เรือคายัค/ห่วงยาง/ซองใส่กันน้ำ
6. อาหาร 7 มื้อ ผ้าเย็นและน้ำดื่มบริการ
7. ค่ามัคคุเทศก์ลาวนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000, 000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9. ค่าเอกสารท่องเที่ยวในลาว (นักท่องเที่ยวจะเข้าลาวต้องได้ทำเอกสารท่องเที่ยวลาวที่องค์การท่องเที่ยวลาว)
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - อุดรธานี + ค่าภาษีน้ำมันสายการบิน
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราเพิ่ม 2,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสปอร์ตเยอรมัน พาสปอร์ตลาว
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
6. ค่าทิปพนักงานและมัคคุเทศก์ตลอดรายการเดินทาง
7. 
Vat 7%

แพคเกจทัวร์ลาว เที่ยวเมืองวังเวียง 3 วัน 2 คืน พบกิจกรรมสุดมันส์ พร้อมกับราคาสุดคุ้ม

คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม

Tag : กูรูเที่ยวลาวสไตล์อีโคทัวร์ ทัวร์ลาว ราคา เวียงจันทน์ วังเวียง กิจกรรมสุดมันส์ พายคายัค ล่องห่วงยาง เที่ยวถ้ำ กุ้ยหลินเมืองลาว

Visitors: 85,429