วีซ่าเข้าลาว>ชาวต่างชาติ

วีซ่าท่องเที่ยวลาว- Tourist Visa>Laos

ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าลาว (เฉพาะต่างชาติ)

ASEAN Member Countries

ประเทศ

ระยะเวลาพำนัก

บรูไน

14

กัมพูชา

30

อินโดนีเซีย

30

มาเลเซีย

30

พม่า

14

ฟิลิปปินส์

30

สิงคโปร์

30

ไทย

30

เวียดนาม

30

 

Non-ASEAN Member Countries

ประเทศ

ระยะเวลาพำนัก

ญี่ปุ่น

15

รัสเซีย

15

เกาหลีใต้

15

 

 USSR Countries

ประเทศ

ระยะเวลาพำนัก

ลักเซมเบิร์ก

15

สวิสเซอร์แลนด์

15

 

ประเทศที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว (เฉพาะต่างชาติ)

Non-ASEAN Member Countries

ประเทศ

บังลาเทศ

บลาซิล

จีน

คิวบา

เกาหลีเหนือ

ฮังการี

อินเดีย

มองโกเลีย

เปรู

โปแลนด์

ติมอร์-เลสเต้

 

USSR Countries

ประเทศ

อาร์เมเนีย

อาเซอร์ไบจาน

เบลารุส

เอสโตเนีย

จอร์เจีย

คาซัคสถาน

คีร์กีซสถาน

ลัทเวีย

ลิทัวเนีย

มอลโดวา

ทาจิกิสถาน

เติร์กเมนิสถาน

ยูเครน

อุซเบกิสถาน

 

การขอวีซ่าเข้าลาว (เฉพาะต่างชาติ)
1. สถานทูตลาวที่กรุงเทพฯ (ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,600 บาท) ตั้งอยู่ซอยสหการประมูล ถนนประชาสงเคราะห์
(ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีห้วยขวาง โผล่ทางขึ้นถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ) แล้วต่อแท๊กซี่มิเตอร์ ไม่ถึง 100 บาท
2. สถานกงสุลลาว จ. ขอนแก่น (ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,600 บาท) ตั้งอยู่ที่ถนนประชาสโมสร ก่อนถึงแยกชาตะผดุง 100 เมตร
3. Visa on Arrival (กรณีไม่สะดวกสองวิธีแรก) พาต่างชาติไปที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทำวีซ่าด่านตม. ลาว คิวยาวหน่อย
แต่ราคาพอๆ กัน

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าลาว (Visa on Arrival)
1. หนังสือเดินทางตัวจริง ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า
2. กรอกแบบฟอร์ม มีบริการให้ที่ด่านตม.ลาว หรือ ดาวน์โหลด
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa on Arrival Fee)

ประเทศ

ค่าธรรมเนียม (US Dollar)

ออสเตรเลีย

30

แคนาดา

42

จีน

20

อินเดีย

40

สวีเดน

31

สหรัฐอเมริกา

35

อังกฤษ

35

อื่นๆ

30
Visitors: 78,277