ทัวร์ลาว ทัวร์ธรรมะ เวียงจันทน์ หนองคาย ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษ

 วันที่1
เริ่มสนามบินอุดรธานี – เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วัดสีเมืองพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – วัดสีสะเกด ถนนคนเดินริมโขง
07.00น. เดินทางถึงสนามบินอุดรฯ รถรับคณะทุกท่านที่สนามบินอุดรธานี แล้วนำท่านมุ่งหน้าสู่ จ. หนองคาย
  รับประทานอาหารเช้าไข่กระทะ (อิสระมื้อที่ 1)
09.00น. ออกเดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว หลังการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์
 
10.00น. นำท่านเยี่ยมชม พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามรูปแบบสถาปัตยกรรมตามรูปแบบลาว เป็นพระธาตุสีทองคำ และสูงใหญ่สง่างาม มีตำนานว่า พระธาตุหลวงถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1566 ยุคราชการในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาขึ้นครองราชย์ แต่พระธาตุนี้ก็ได้ถูกทำลายลงในปี ค.ศ.1828-1829 ในช่วงสงครามที่เมืองเวียงจันทน์ ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1930 การก่อสร้างในครั้งนั้นอยู่ภายใต้การนำของฝรั่งเศส หลายปีต่อมาพระธาตุต้องถูกฟ้าผ่าลงมา ทำให้ยอดพระธาตุหักหล่นมา จึงทำให้บูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง จนกระทั่งคงอยู่ถึงทุกวันนี้ พระธาตุหลวงนี้มีตำนานเล่าขานว่า ภายในถูกบรรจุด้วยอัฒฐิของพระพุทธเจ้า
11.00น. นำท่านเที่ยวชม ประตูชัย เอกลักษณ์ของประเทศลาว เป็นจุดชมวิวซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ ลักษณะคล้ายประตูชัยของฝรั่งเศส หากเข้าไปใกล้ๆ จะเห็นภาพแกะสลักลวดลายภายในประตูที่สวยงามมาก ใครมาเยือนที่นี่ อดที่จะถ่ายรูปไม่ได้ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถเดินขึ้นชมบนยอดของประตูชัย ที่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเวียงจันทน์ที่สวยงามอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฝอแซบ (มื้อที่ 2)
บ่าย หลังอาหาร พาไปดูวิธีการทำ ข้าวจี่ปาเต ขนมปังฝรั่งเศส นำมาผ่าซีก เสร็จแล้วนำไปใส่เครื่องเคียงต่างๆ เช่น แตงกวา ไข่เจียวตัดเป็นเส้น ๆ หมูยอ หมูหย็อง (คนลาวเรียกหมูฝอย) และปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศ ข้าวจี่ของลาวจะต่างจากข้าวจี่ทางภาคเหนือและอีสานของไทย ซึ่งเป็นขนมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลอง
14.00น. นำท่านกราบไหว้เจ้าแม่ วัดสีเมือง วัดที่ผู้คนชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมากราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวลาว ที่มีเสาหลักบ้านหลักเมืองอยู่ภายในอุโบสถ
15.00น. เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูกอันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯ โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ร. 1) เมื่อปี ค.ศ. 1778 และเข้าชม วัดสีสะเกด เป็นวัดหลวง ที่มีภาพเขียนลายผนัง (ที่เลือนหายไปบางส่วนแล้ว) และภายในทั้งส่วนกำแพง และในโบสถ์ (สิม) มีพระพุทธรูปใหญ่ เล็กเต็มไปหมด และเชื่อว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปอยู่มากที่สุด
16.00น. เดินทางถึงที่พัก เข้าเช็คอินโรงแรมนครสัก ณ กรุงเวียงจันทน์ ให้ท่านทำกิจธุระส่วนตัว และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารริมโขง (มื้อที่ 3)
19.00น. นำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินริมโขง เวียงจันทน์ ซึ่งมีสินค้าของฝาก-ของที่ระลึกนานาชนิด ให้เลือกซื้อกันในราคาไม่แพง จากนั้นเดินทางกลับที่พักหรือท่องราตรีในนครเวียงจันทน์
  เข้าที่พัก โรงแรมนครสัก ณ กรุงเวียงจันทน์ ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
 วันที่2
ตลาดเช้า-สวนวัฒนธรรมเชียงควนร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี–หนองคายตลาดท่าเสด็จชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
 
08.00น. พาช้อปปิ้ง ตลาดเช้า อยู่ติดกับสถานีขนส่งเวียงจัน เป็นตึกคล้ายห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้าราคาถูกที่นำเข้ามาจากประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดนตรี โทรศัพท์ เสื้อผ้า เป็นต้น
09.00น. เข้าชม สวนวัฒนธรรมเชียงควน" หรือ "Buddha Park" มีหลายชื่อแล้วแต่จะเรียกกันครับ สวนพระถูกสร้าง โดย ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์" หรือ "ปู่เหลือ" ตอนที่ท่านอยู่ที่ลาว หลังจากนั้นท่านก็มาฝั่งไทยมาสร้างศาลาแก้วกู่จังหวัดนครพนมสองสถานที่เป็นอะไรที่ต้องไปให้ได้หากได้มาเที่ยวที่เวียงจันทน์หรือนครพนม
10.00น. ออกเดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สุรา บุหรี่ น้ำหอม ช็อคโกแลตและสินค้าแบรนด์เนมแท้ ที่ ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเรื่องผ่านพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
11.00น. เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพลาว ไทย สู่ จ. หนองคาย โดยสวัสดิภาพ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านแดง แหนมเนือง (มื้อที่ 5)
13.00น. นำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน ตลาดขนาดใหญ่ริมแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมสินค้าจากหลากหลายประเทศในแถบอินโดจีนไม่ว่าจะเป็น ลาว, เวียดนาม, ไทย, ฯลฯ ประเภทของสินค้าที่จำหน่ายอยู่ภายในตลาดท่าเสด็จนั้นก็มีเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ธรรมดาๆ, เครื่องไฟฟ้า, ของเด็กเล่น, ผ้าทอมือ, ผลไม้สด และผลไม้แห้ง ไปจนกระทั่งถึงไส้กรอกอีสานอันเป็นของฝากขึ้นชื่อของ จ.หนองคาย 
15.00น. จากนั้นเดินทางสู่ อ. โพนพิสัย เพื่อชมปรากฎการณ์บัั้งไฟพญานาค
16.30น. ถึงจุดชมบั้งไฟ เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารริมโขง (มื้อที่ 6)
18.00น. นำท่านสู่ที่นั่งริมโขง ทางบริษัทได้จับจองที่นั่งไว้ล่วงหน้าให้ท่านแล้ว จากนั้น รอชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค (บั้งไฟจะเริ่มขึ้นประมาณ 18.00 - 22.00 น. โดยประมาณ) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  เข้าที่พักโรงแรมในตัวเมือง อ. โพนพิสัย
วันที่3 พระธาตุกลางน้ำ – วัดโพธิ์ชัย - สนามบินอุดรธานี
08.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) 
09.00น. เก็บสัมภาระ ออกเดินทางไป สักการะพระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนอง) เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมธาตุ ฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามตำนานอุรังค์ธาตุ หรือตำนานพระธาตุพนม บริเวณริมโขง ซึ่งบริเวณนี้ชาวบ้านเคยเห็นพญานาคขึ้นมาเล่นกลางน้ำในวันออกพรรษาช่างภาพสมัครเล่นเคยบันทึกภาพไว้และทำเป็นซีดีออกมาจำหน่ายขาย เป็นที่โด่งดังไปทั่ว
10.00น. นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นพระอารามหลวง เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเมืองหนองคาย
11.00น. รถส่งคณะที่สนามบินอุดรธานี สิ้นสุดทริปการเดินทาง
อัตราค่าบริการ กรุ๊ปจอยเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 26-28 ต.ค. 58
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน/บาท
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 6,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000
อัตรานี้รวม
1. รถตู้ปรับอากาศลาวและไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
2. ห้องพักในโรงแรม 2 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ผ้าเย็นและน้ำดื่มบริการ
4. ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวในประเทศลาวและหนองคาย
5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวลาว
6. ค่าจองพื้นที่ชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาว
8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000, 000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9. ค่าเอกสารท่องเที่ยวในลาว (นักท่องเที่ยวจะเข้าลาวต้องได้ทำเอกสารท่องเที่ยวลาวที่องค์การท่องเที่ยวลาว)
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ทั้งไปและกลับ กรุงเทพฯ อุดรธานี + ค่าภาษีน้ำมันสายการบิน
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ฝั่งไทย (หนองคาย)
5. ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสปอร์ตเยอรมัน พาสปอร์ตลาว
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
7. ค่าทิปพนักงานและมัคคุเทศก์ตลอดรายการเดินทาง (แล้วแต่จิตศรัทธา)
8. Vat 7%

แพคเกจทัวร์ลาว ทัวร์ธรรมะ เวียงจันทน์ หนองคาย ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษ
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม

Tag : ทัวร์ลาว ทัวร์ธรรมะ เวียงจันทน์ หนองคาย บั้งไฟพญานาค ราคา

Visitors: 85,432