ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน โปรแกรมยอดนิยม เที่ยวเต็มอิ่ม ในราคาโดนใจ

 วันที่1
สนามบินอุดรธานี - เวียงจันทน์ - ประตูชัย - ธาตุหลวง - วัดสีเมือง – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – วัดสีสะเกด – วังเวียง
07.00น. รถรับคณะทุกท่านที่สนามบินอุดรธานี รับประทานอาหารเช้า (อิสระ) แล้วนำท่านมุ่งหน้าสู่ด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว หลังการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์
 
10.00น. นำท่านเที่ยวชม ประตูชัย เอกลักษณ์ของประเทศลาว เป็นจุดชมวิวซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ ลักษณะคล้ายประตูชัยของฝรั่งเศส หากเข้าไปใกล้ๆ จะเห็นภาพแกะสลักลวดลายภายในประตูที่สวยงามมาก ใครมาเยือนที่นี่ อดที่จะถ่ายรูปไม่ได้ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถเดินขึ้นชมบนยอดของประตูชัย ที่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเวียงจันทน์ที่สวยงามอีกด้วย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามรูปแบบสถาปัตยกรรมตามรูปแบบลาว เป็นพระธาตุสีทองคำ และสูงใหญ่สง่างาม มีตำนานว่า พระธาตุหลวงถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1566 ยุคราชการในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาขึ้นครองราชย์ แต่พระธาตุนี้ก็ได้ถูกทำลายลงในปี ค.ศ. 1828- 1829 ในช่วงสงครามที่เมืองเวียงจันทน์ ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1930 การก่อสร้างในครั้งนั้นอยู่ภายใต้การนำของฝรั่งเศส หลายปีต่อมาพระธาตุต้องถูกฟ้าผ่าลงมา ทำให้ยอดพระธาตุหักหล่นมา จึงทำให้บูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง จนกระทั่งคงอยู่ถึงทุกวันนี้ พระธาตุหลวงนี้มีตำนานเล่าขานว่า ภายในถูกบรรจุด้วยอัฒฐิของพระพุทธเจ้า หลังจากนั้น นมัสการเจ้าแม่หลักเมือง ที่วัดสีเมืองซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและลาว นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูกอันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯ โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ร. 1) เมื่อปี ค.ศ. 1778 และเข้าชม วัดสีสะเกด เป็นวัดหลวง ที่มีภาพเขียนลายผนัง (ที่เลือนหายไปบางส่วนแล้ว) และภายในทั้งส่วนกำแพง และในโบสถ์ (สิม) มีพระพุทธรูปใหญ่ เล็กเต็มไปหมด และเชื่อว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปอยู่มากที่สุด แวะช้อปปิ้ง ร้านเครื่องเงินแท้ของประเทศลาว สินค้าน่าซื้อ เสื้อลาว ผ้าสะไบ ราคาไม่แพง และเครื่องเงินแท้ 99.99%
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฝอแซบ (มื้อที่ 1) พาไปดูวิธีการทำ ข้าวจี่ปาเต ขนมปังฝรั่งเศส นำมาผ่าซีก เสร็จแล้วนำไปใส่เครื่องเคียงต่างๆ เช่น แตงกวา ไข่เจียวตัดเป็นเส้น ๆ หมูยอ หมูหย็อง (คนลาวเรียกหมูฝอย) และปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศ ข้าวจี่ของลาวจะต่างจากข้าวจี่ทางภาคเหนือและอีสานของไทย ซึ่งเป็นขนมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลอง
14.00น. เดินทางสู่ เมืองวังเวียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตามเส้นทางหมายเลข 13 ใต้ วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
17.00น. เดินทางถึงวังเวียง รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารนางบด (มื้อที่ 2) หลังจากนั้นให้ท่านเดินเล่นแถว ถนนคนเดิน สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของวังเวียง กลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00น. เข้าเช็คอินที่ โรงแรมภูอ่างคำ 2 หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
  นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมภูอ่างคำ 2 ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
 วันที่2
ถ้ำจัง – สะพานสีส้ม – ล่องเรือแม่น้ำซอง - ภูเพียงฟ้า – วัดใหม่สุวรรณภูมิมาราม– ตลาดมืด 
 เช้า สวัสดีปีใหม่ สบายดีวังเวียง บรรยากาศเช้าๆ ที่นี่จะเต็มไปด้วยสายหมอกกลางน้ำซอง เป็นภาพทีสวยงามมาก
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
 
08.00น. นำท่านขึ้น ถ้ำจัง ชมหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ระหว่างการเดินทางไปถ้ำจังจะเห็นสิ่งแปลกประหลาด เช่น ต้นมะพร้าวสองยอด และก่อนถึงถ้ำจังจะมี สะพานสีส้ม เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุด ซึ่งถ้าใครมาแล้วก็จะอดถ่ายรูปไม่ได้ที่สะพานสีส้มแห่งนี้ ถ้ำจังต้องเดินทางขึ้นถ้ำด้วยบันได 147 ขั้น ถ้ำแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับเก่าของเจ้าแม่กวนอิมและมีรูพญานาคทะลุจากถ้ำลงมาแม่น้ำซอง พาท่าน ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมบรรยากาศยามเย็น ดูวิถีชิวิตของชาววังเวียงตามริมแม่น้ำซอง เป็นแหล่งรวมกิจกรรมต่างๆ เช่น ขี่ห่วงยาง พายเรือคายัค โดดเชือกสลิง ปีนหน้าผา อื่นๆ เป็นต้น
10.00น. นำท่านเดินทางสู่ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก (ทางวัฒนธรรม) ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวลาวพื้นเมือง ผ่านเส้นทางภูเขาอันคดโค้ง
11.00น. แวะถ่ายรูปที่ ภูเพียงฟ้า ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหมอกและอากาศที่หนาวเย็น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภูเพียงฟ้า (มื้อที่ 4)
14.30น. แวะพักระหว่างทางที่ บ้านกิ่วกระจำ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเล็กๆ
17.00น. ถึงหลวงพระบางนำท่านเที่ยว วัดใหม่สุวรรณภูมิมาราม เป็นวัดที่โดดเด่นและสง่างามอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบางที่ยังคงไว้ให้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบและดีงามทั้งด้านวัฒนธรรม ศิลปะและสถาปัตยกรรมลาว วัดนี้มีหลังคาเป็น 5 ชั้น ทำด้วยไม้ มีเสาและบานประตูที่แกะสลักลวดลายอย่างสวยงามจุดเด่นของวัดก็คงจะเป็นเสาที่ถูกแกะสลักตามตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพุทธศาสนาและการกลับชาติมาเกิดของพระพุทธเจ้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารปากห้วยมีไช (มื้อที่ 5) จากนั้นให้ท่านเดินชม ตลาดนัดสินค้าพื้นเมือง (ตลาดมืด) จะขายของพื้นเมืองจากชนเผ่าต่างๆ คงจะเป็นที่ถูกใจนัก shop ทั้งหลาย สำหรับซื้อเป็นของที่ระลึก และของฝากทางบ้านคล้ายถนนคนเดิน ที่เชียงใหม่ สินค้าแนะนำ เสื้อลาว ลายต่าง ๆ เช่น สะบายดีหลวงพระบาง ขอบใจเด้อ ฯลฯ กระเป๋าผ้า โคมไฟ ผ้าปูเตียง กางเกงเลย์ เท่ ๆ สีหวาน ๆ ฯลฯ
  นำท่านเข้าที่พัก Jade Hotel ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่3
ตักบาตรข้าวเหนียว – ร้านกาแฟประชานิยม – วัดวิชุนราช – น้ำตกตาดกวางซี–วัดพระธาตุภูสี– พระราชวังหลวง– วัดเชียงทอง – ถ้ำปากอู่ – บ้านช่างไห – ตลาดมืดหลวงพระบาง
 
06.00น. ตื่นแต่เช้าสัมผัสอากาศดีๆ ของหลวงพระบาง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ตามแบบของชาวเมืองหลวงพระบาง แด่พระสงฆ์จำนวนเป็น 3 ร้อยกว่ารูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง ท่านจะเห็นเหล่าแม่ค้ามาขายของทำบุญกันแต่เช้า อาทิ เช่น กล้วย ข้าวต้มมัด บิสกิต ข้าวเหนียว ส้ม เป็นต้นพาท่านชิมกาแฟที่ ร้านกาแฟประชานิยม “ร้านกาแฟคู่แท้หลวงพระบาง” ซึ่งเป็นกาแฟโบราณที่ทำขึ้นเองของเมืองหลวงพระบาง เสิร์ฟพร้อมปาท่องโก๋ ใครมาชิมก็ได้ติดอกติดใจกันไปเลย
เช้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
 08.00น. นำท่านสักการะพระธาตุหมากโมที่ วัดวิชุนราช ชมเจดีย์รูปร่างแปลกตาเหมือนแตงโมคว่ำ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของหลวงพระบาง สร้างขึ้นในปี 1515 และมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1898 และได้อัญเชิญให้เป็นที่ประทับของพระบาง จนมาถึงระยะที่พวกโจรธงดำทหารข้าศึก ภายใต้การบังคับบัญชาของฮ่อ (จีน) ได้เข้ามาบุกโจมตีรุกรานปล้นสะดมในปี 1800 เอกลักษณ์ของวัดนี้จะสังเกตเห็นประตูไม้ที่มีการแกะสลักลวดลายสวยงามและประตูหน้าต่างที่เป็นไม้และเป็นสถาปัตยกรรมของค่อมซึ่งเอาแบบอย่างมาจากวัดภูจำปาสักภาคใต้ของลาว ภายในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่และหินศิลาจารึกรูปแบบต่างๆสาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดพระธาตุหมากโม เพราะว่าพระมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชได้มีกระแสรับสั่งให้สร้างพระธาตุขึ้นซึ่งเป็นธาตุที่แตกต่างจากธาตุอื่นๆ เพราะมีรูปทรงกลมตัดครึ่ง ที่ดูแล้วเหมือนกับหมากโม จึงได้เล่าขานว่า พระธาตุหมากโม
09.30น. ออกเดินทางชม น้ำตกตาดกวางซี เป็นน้ำตกที่งาม หรูหรา ตระการตาแห่งหนึ่ง ภายในน้ำตกสิ่งที่น่าสนใจจะมีหมีดำ และนกชนิดต่างๆ น้ำตกตาดกวางซีไหลมาจากภูหินปูน สายน้ำล้นไหลตกลงเป็นชั้นลงสู่อ่างน้ำอัญมณีสีเขียวมรกตขนาดใหญ่ก่อนจะไหลไปสู่อ่างเล็กอ่างน้อยต่างๆ น้ำตกแห่งนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อน ผ่อนคลายอารมณ์และรับประทานอาหารปิคนิคกับเพื่อนหรือครอบครัว ท่านสามารถลงเล่นน้ำให้ชื่นกายสบายใจได้ เพราะมีน้ำลงให้เล่นกันตลอดทั้งปี
11.30น. แวะชม วัดพระธาตุภูสี เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางและมีประธาตุสูง 20 เมตร ตั้งอยู่ยอดภูเขา เป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ของเมือง ได้มุม 360 องศา ที่เห็นความสวยงามทุกมุมของหลวงพระบาง และยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วยคุ้มค่ากับการที่จะต้องเดินขึ้นบันไดถึง 328 ขั้น
12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
 
13.30น. นำท่านเที่ยวชมตึกราบ้านช่องที่เป็นมรดกโลกและชม พระราชวังหลวง อดีตพระราชวังสร้างขึ้นปี 1904 ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางอาณาเขตสถานที่แห่งนี้กว้างใหญ่ ด้านหลังติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นทางจราจรทางน้ำและเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยมในสมัยก่อนนอกนั้นยังเคยเป็นที่ประดิษฐานรักษาองค์พระบางด้านในอาคารจะมีวัตถุโบราณเก่าแก่หลายอย่างไว้ให้ได้ชมกัน
14.00น. นำท่านเยี่ยมชม วัดเชียงทอง เป็นวัดแห่งเมืองทองคำ ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนวัดวาอารามที่สำคัญในลาว วัดนี้สร้างขึ้นปี 1560 ซึ่งเป็นสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ขึ้นครองราชย์ระหว่างปี 1948-1571วัดนี้มีการตกแต่งวาดประดับประดาอย่างมีเอกลักษณ์ ทำให้วัดมีความสง่างามและรุ่งเรือง เหลืองอร่าม เป็นสีทองคำสวยงาม เป็นที่ประทับใจของผู้คน เมื่อมาแล้วต้องการที่จะเก็บภาพถ่ายรูปทุกที่ทุกมุม ทุกด้านและทุกเวลา โดยเฉพาะฝาด้านนอกของพระอุโบสถที่มีรูปต้นโพธิ์ ต้นไม้แห่งชีวิต ประดับด้วยสีทองคำเรืองแสงให้สีสันสวยงาม ในบริเวณวัดยังประกอบด้วยเครื่องราชรถของกษัตริย์
15.30น. ล่องเรือเช้าชม ถ้ำปากอู่ ถ้ำที่มีพระพุทธรูปเป็นพันๆองค์ บ้านช่างไห ชมการสาธิตการต้มเหล้าและเลือกซื้อผ้าทอมือราคาไม่แพงและร้านเครื่องเงินทำเองขายเอง
17.00น. ออกเดินทางกลับเข้าตัวเมืองหลวงพระบางกลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารมีชัยผล (มื้อที่ 8) แวะร้านกาแฟเก๋ๆ Joma ร้านกาแฟลาวสไตล์ฝรั่งเศสที่พร้อมสรรพไปด้วยเมนูหลากหลาย ทั้งเบเกอรี่โฮมเมด อาหารเช้า เครื่องดื่มร้อนเย็น และกาแฟสดรสละมุนพระเอกของร้าน เป็นอีกที่ที่ต้องไปชิมให้ได้เมื่อมาถึงหลวงพระบาง จากนั้นให้ท่านเดินชม ตลาดนัดสินค้าพื้นเมือง (ตลาดมืด) จะขายของพื้นเมืองจากชนเผ่าต่างๆ คงจะเป็นที่ถูกใจนัก shop ทั้งหลาย สำหรับซื้อเป็นของที่ระลึก และของฝากทางบ้านคล้ายถนนคนเดิน ที่เชียงใหม่ สินค้าแนะนำ เสื้อลาว ลายต่าง ๆ เช่น สะบายดีหลวงพระบาง ขอบใจเด้อ ฯลฯ กระเป๋าผ้า โคมไฟ ผ้าปูเตียง กางเกงเลย์ เท่ ๆ สีหวาน ๆ ฯลฯ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
  หมายเหตุ..หากใครต้องการเที่ยวเธคลาว เมืองซวา เป็นเธควัฒนธรรมไม่มีอันตราย ไม่สูบบุหรี่ ไปได้ทุกวัย จังหวะท่าเต้น จะคล้ายลีลาศบ้านเรา ท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ คือ บัดสะลบ ลองหัดเต้นดูนะคะ น่ารักดีค่ะ เปิด 21.30 ปิด 24.00 น.
  นำท่านเข้าที่พัก Jade Hotel ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่4 ร้านของฝากขึ้นชื่อของลาว - ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี – สนามบินอุดรธานี
06.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
07.00น. เก็บสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
เที่ยง เดินทางถึงตัวเมืองวังเวียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภูอ่างคำ 1 (มื้อที่ 10)
16.00น. เดินทางถึงเวียงจันทน์ พาคณะแวะร้าน เวียง แหนมเนือง เวียงจันทน์ หรือคนลาวเรียก แหนมเนืองบึงขยอง ซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน
17.00น. เดินทางถึงด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก สุรา บุหรี่ น้ำหอม ช็อคโกแลตและสินค้าแบรนด์เนมแท้ ที่ ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเรื่องผ่านพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
19.00น. รถส่งคณะที่สนามบินอุดรธานี สิ้นสุดทริปการเดินทาง ...
อัตราค่าบริการ (กรุ๊ปส่วนตัว 9 ท่านขึ้นไป)
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : เลือกเดินทางอิสระ
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน/บาท
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 9,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000
อัตรานี้รวม
1. รถตู้ V.I.P. ปรับอากาศลาว
2. ค่าทำเอกสารข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองเวียงจันทน์
3. ห้องพักในโรงแรม 3 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
4. รถรับส่งสนามบินอุดรธานี
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆในประเทศลาว ล่องเรือแม่น้ำซองและล่องเรือปากอู่
6. ค่าทำบุญตักบาตรข้าวเหนียมและชิมกาแฟประชานิยม
7. ค่าอาหาร 10 มื้อ ผ้าเย็นและน้ำดื่มบริการ
8. ค่ามัคคุเทศก์ลาวนำเที่ยวตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000, 000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ - อุดรธานี + ค่าภาษีน้ำมันสายการบิน
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
4. ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสปอร์ตเยอรมัน พาสปอร์ตลาว
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
6. ค่าทิปพนักงานและมัคคุเทศก์ตลอดรายการเดินทาง (แล้วแต่จิตศรัทธา)
7. 
Vat 7%

 

แพคเกจทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน โปรแกรมยอดนิยม เที่ยวเต็มอิ่ม ในราคาโดนใจ

คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม

Tag : กูรูเที่ยวลาวสไตล์อีโคทัวร์ ทัวร์ลาว ราคา เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง เที่ยววัด

Visitors: 85,429