รถตู้ให้เช่าในไทย

อัตราการให้บริการ

พื้นที่การให้บริการ

ระยะทาง 

ราคา

กรุงเทพมหานคร

ไม่เกิน 100  กม.

1,700.-

กรุงเทพ – ปริมณฑล

ไม่เกิน 200  กม.

1,800.-

ต่างจังหวัด

ไม่เกิน 500  กม.

1,900.-

ต่างจังหวัด – ขึ้นเขา

เกิน 500 กม.ขึ้นไป

2,000 – 2,500.-

- อัตราราคาข้างต้นนี้เป็นอัตราราคาต่อ 1 วันเท่านั้น

- อัตราราคาดังกล่าวนี้เป็นอัตราราคาในการให้บริการเฉพาะเช่ารถเท่านั้นยังไม่รวม  ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และ ค่าที่จอดรถ

อัตราการให้บริการล่วงเวลา

- ระยะเวลาการให้บริการวันละ 14 ชั่วโมง ช่วงเวลา 06.00 – 20.00 น.

- หากใช้บริการเกินเวลาดังกล่าวจะต้องชำระค่าล่วงเวลา ( Over Time ) ชั่วโมงละ 150 บาท

- เศษของชั่วโมงเกิน 30 นาทีคิดเป็น 1 ชั่วโมง

- หากเกินเวลา 24.00 จะคิดค่าบริการเพิ่ม 1 วัน

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

Visitors: 78,277