รถตู้/รถบัส วี.ไอ.พี ให้เช่าในลาว

บริการเช่ารถตู้หรือรถบัสวี.ไอ.พี. นำเที่ยวในประเทศลาว พร้อมคนขับลาวที่ชำนาญทางเป็นพิเศษ ให้เช่านำเที่ยวรายวันและกรุ๊ปเหมา เส้นทางเวียงจันทน์ วังเวียง และหลวงพระบาง ตามอัตราค่าเช่า ดังนี้

รถบัสปรับอากาศลาวขนาดกลาง 25 ที่นั่ง

เช่าบัสเหมาในเวียงจันทน์ ราคาวันละ 8,000 บาท

เช่าบัสเหมาในเวียงจันทน์ วังเวียง ราคาวันละ 9,000 บาท

หมายเหตุ: -ราคาเช่าเหมา รวมค่ารถและน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าที่พักและอาหารคนขับ ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท/ท่าน

- ราคารถเป็นราคาต่อวันโดย 1 วัน นับจากเวลาทำงาน 08.00-20.00น. หากเกินจำนวนชั่วโมง คิดเพิ่ม 500 บาท

- ทุกเส้นทางเริ่มต้นที่ด่านฝั่งลาว เขตนครหลวงเวียงจันทน์
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ถบัสปรับอากาศลาวขนาดใหญ่ 35 ที่นั่ง

เช่าบัสเหมาในเวียงจันทน์ ราคาวันละ 9,000 บาท

เช่าบัสเหมาในเวียงจันทน์ วังเวียง ราคาวันละ 10,000 บาท

หมายเหตุ: -ราคาเช่าเหมา รวมค่ารถและน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าที่พักและอาหารคนขับ ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท/ท่าน

- ราคารถเป็นราคาต่อวันโดย 1 วัน นับจากเวลาทำงาน 08.00-20.00น. หากเกินจำนวนชั่วโมง คิดเพิ่ม 500 บาท

- ทุกเส้นทางเริ่มต้นที่ด่านฝั่งลาว เขตนครหลวงเวียงจันทน์
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รถตู้ปรับอากาศลาวรุ่น Toyota Hiace 12-16 ที่นั่ง

เช่ารถตู้เหมาในเวียงจันทน์ ราคาวันละ 4,500 บาท

เช่ารถตู้เหมาในหลวงพระบาง ราคาวันละ 6,000 บาท

เช่ารถตู้เหมาในเวียงจันทน์ วังเวียง ราคาวันละ 6,000 บาท

เช่ารถตู้เหมาในเวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ราคาวันละ 7,000 บาท

หมายเหตุ: -ราคาเช่าเหมา รวมค่ารถและน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าที่พักและอาหารคนขับ ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท/ท่าน

- ราคารถเป็นราคาต่อวันโดย 1 วัน นับจากเวลาทำงาน 08.00-20.00น. หากเกินจำนวนชั่วโมง คิดเพิ่ม 200 บาท

- ทุกเส้นทางเริ่มต้นที่ด่านฝั่งลาว เขตนครหลวงเวียงจันทน์

- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รถตู้ปรับอากาศลาวรุ่น Starex 6 ที่นั่ง

เช่ารถตู้เหมาในเวียงจันทน์ ราคาวันละ 4,500 บาท

เช่ารถตู้เหมาในหลวงพระบาง ราคาวันละ 6,000 บาท

เช่ารถตู้เหมาในเวียงจันทน์ วังเวียง ราคาวันละ 6,000 บาท

เช่ารถตู้เหมาในเวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ราคาวันละ 7,000 บาท

หมายเหตุ: -ราคาเช่าเหมา รวมค่ารถและน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าที่พักและอาหารคนขับ ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท/ท่าน

- ราคารถเป็นราคาต่อวันโดย 1 วัน นับจากเวลาทำงาน 08.00-20.00น. หากเกินจำนวนชั่วโมง คิดเพิ่ม 200 บาท

- ทุกเส้นทางเริ่มต้นที่ด่านฝั่งลาว เขตนครหลวงเวียงจันทน์

- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมภาพรถตู้เช่าบริการในลาว

Tag : ทัวร์ลาว เที่ยวหลวงพระบาง รถเช่าในลาว จองที่พักในลาว

Visitors: 78,277